top of page
KAVAZAS-20.jpg
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Τομείς   Δραστηριότητας
Α. ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια των εργασιών που απαιτούνται για την ανέγερση μιας νέας οικοδομής, από την αρχή έως το τέλος. 

Η δημιουργία μιας κατασκευής απαιτεί την  ανάμειξη πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων και προϋποθέτει γνώση,

εμπειρία και οργάνωση. 

Πριν την έναρξη των εργασιών μαζί με τον αναλυτικό προϋπολογισμό του  έργου και την τεχνική περιγραφή

συντάσσουμε χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου

θα κατασκευαστεί το έργο.

Η καθημερινή παρουσία έμπειρου μηχανικού στις κατασκευές μας εξασφαλίζει την άρτια ποιότητα κατασκευής, το σωστό συντονισμό των εμπλεκομένων συνεργείων, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

 

Η επικοινωνία με τον πελάτη, όσο συχνά απαιτείται και η έγγραφη ενημέρωση του σε εβδομαδιαία βάση, βοηθά ώστε ο πελάτης να έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα για την πρόοδο του έργου σε όλες τις φάσεις εργασιών.

Β. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία ανακαινίσεων, έχοντας μόνιμα εξειδικευμένα συνεργεία αναλαμβάνουμε ριζική ή μερική ανακαίνιση κτιρίων, διαμερισμάτων, καταστημάτων και επαγγελματικών χώρων. Φροντίζουμε την αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος που σας παραδίδουμε πριν την έναρξη των εργασιών, τον συντονισμό των συνεργείων, την ποιοτικά σωστή κατασκευή σε ανταγωνιστικές τιμές.  

 

Ενδεικτικά:

 • Χτισίματα – Επιχρίσματα.

 • Ηλεκτρολογικές & υδραυλικές εγκαταστάσεις.

 • Εργασίες γυψοσανίδας.

 • Μονώσεις.

 • Ελαιοχρωματισμοί-τεχνοτροπίες.

 • Πατητές τσιμεντοκονίες.

 • Σταμπωτά - Βιομηχανικά δάπεδα.

 • Κατασκευές αλουμινίου – Σιδήρου.

 • Ξυλουργικές εργασίες.

 

Γ. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ (ProjectManagment).

Στην περίπτωση αυτή γίνεται παρακολούθηση του έργου σας από έμπειρο μηχανικό, ο οποίος συνεργάζεται με τον construction manager της εκάστοτε κατασκευής και σας εξασφαλίζει τον έλεγχο της ποιότητας εργασίας και των υλικών, τη τήρηση του χρονοδιαγράμματος, τη σωστή πορεία του κόστους και τον

σωστό χρονικό προσδιορισμό εκταμίευσης

των τμηματικών πληρωμών του έργου.

Η επικοινωνία με τον πελάτη γίνεται όσο συχνά απαιτείται και η έγγραφη ενημέρωση του γίνεται σε εβδομαδιαία βάση με τρόπο τέτοιο, ώστε ο πελάτης να έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα για την πρόοδο του έργου σε κάθε φάση του.

Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • Άδειες δόμησης.

 

Μετά την αρχική συζήτηση της δημιουργικής μας ομάδας με τον πελάτη καταγράφουμε όλα τα δεδομένα του έργου  για τη κατασκευή που επιθυμεί ο πελάτης. Ακολουθεί η σύνταξη προσχεδίων και προμελετών, βάση της αρχικής συζήτησης. Όταν αυτά οριστικοποιηθούν συντάσσεται η πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη

και οι λοιπές μελέτες που την συνοδεύουν. (Στατική, Πυρασφάλεια, Ενεργειακή απόδοση, Υδραυλική και Ηλεκτρολογική μελέτη κ.α). 

Ακολουθούν οι εγκρίσεις των υπολοίπων υπηρεσιών

(Αρχαιολογία, Δασική, κ.α) 

Σε συνέχεια υποβάλλεται πλήρης φάκελος και ακολουθεί

η έκδοση της Αδείας.

Ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης άδειας δόμησης κυμαίνεται 

από 1 έως 6 μήνες

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

 • Άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης καταστημάτων.

 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων.

 • Ενεργειακά πιστοποιητικά – ένταξη στο πρόγραμμα ‘εξοικονόμηση κατ’οίκον’

 • Τοπογραφικά.

 • Σχέδια - Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις

Πολιτική Ποιότητας
 • Η S.KAVVADAS προκειμένου να εξασφαλίσει την ποιότητα των έργων και την σχέση της με τους πελάτες εφαρμόζει πλήρως το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2008. 

 • HΠολιτική Ποιότητας της S.KAVVADASσυνοψίζεται στα κάτωθι:

 • Να εκτελεί τις εργασίες μελέτης και τα έργα κατασκευής με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με τις προσφορές και τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, τηρώντας τα χρονοδιάγραμματα και τα κόστη σε ανταγωνιστικά επίπεδα.

 • Να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πελατών έχουν προσδιοριστεί και ικανοποιηθεί στο εκάστοτε έργο, ώστε να υπάρχει σταθερή και μακροχρόνια σχέση με τους πελάτες.

 • Να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα διασφάλισης της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

 • Να χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους και τις πρώτες ύλες με υπευθυνότητα και σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον, με κοινωνική συνείδηση.

 • Να εφαρμόζει προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού.

 • Να απασχολεί προσωπικό με διάθεση συμμετοχής στους στόχους και το όραμα της εταιρίας.

 •  Να είναι κατανοητή στο σύνολο των εργαζομένων και να αποτελεί καθημερινό μέλημα η εφαρμογή των διαδικασιών που έχουν οριστεί.

 • Να ελέγχει ότι όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που χαράχθηκαν κατά το σχεδιασμό του έργου υλοποιήθηκαν κατά την εκάστοτε φάση κατασκευής και  να θέτει νέους στόχους βελτίωσης αυτών μέσα από την αξιολόγηση του αποτελέσματος της εκάστοτε επαγγελματικής εμπειρίας. 

bottom of page